Rura RAUTHERM S
i technika łączenia


Rura Rautherm S
i tuleja zaciskowa
- silny duet.


Rura RAUTHERM S i technika łączenia

Właściwości materiału

> jakość materiału PE-Xa
> wysoka elastyczność przy układaniu
> powłoka antydyfuzyjna zg. z PN-EN 4726
> szeroki zakres prac badawych i kontrolnych
> szybka i łatwa technika łączenia
> bez uszczelek O-Ring
> trwale szczelne połączenia

Rura grzewcza RAUTHERM S i technika łączenia typu tuleja zaciskowa stanowi dwa podstawowe elementy systemu grzewczego w budownictwie mieszkaniowym i biurowym
Rura grzewcza RAUTHERM S wykonana jest z sieciowanego polietylenu PE-Xa z powoką antydyfuzyjną i odpowiada normie PN-EN 16892. Stosowana metoda sieciowania odbywa się przy wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu z dodatkiem nadtlenków. Polega to na połączeniu poszczególnych molekół polietylenu w trójwymiarową sieć niniejsza metoda sieciowania zapewnia równomierne i gęste sieciowanie na caym przekroju rury
dzięki wysokiej elastycznoci materiału PE-Xa rury dają się łatwo formować nawet przy ujemnych temperaturach
Rury RAUTHERM S podlegają ciągłej kontroli jakościowej oraz przechodzą szereg badań i testów na wytrzymałość, takich jak: test na pęknięcia napreżeniowe, test na uderzenia i działanie karbu, test na rozciągliwość oraz badanie odporności na starzenie się pod wpływem temperatury
system rur RAUTHERM S spełnia wymogi stosowania wg PN-EN 16892 dla instalacji ogrzewania podłogowego przy ciśnieniu eksploatacyjnym PN 6 bar oraz wymagania wg PN-EN 4726 w zakresie zapobiegania dyfuzji tlenu. System posiada Aprobatę Techniczną COBRTI INSTAL, nr AT/97-01-0252
Połączenie tuleją zaciskową jest poczełąniem trwałym, szczelnym i nierozczalnym, tzn. i zgodnie z PN-EN 18380 (VOB) może być osadzone w tynku lub jastrychu bez stosowania otworw rewizyjnych. W poczełąniu nie używa się uszczelek O-Ring, ponieważ rura uszczelnia się sama.

  

Systemy REHAU

Ogrzewanie i chłodzenie
płaszczyznowe

REHAU
Rautitan his


Instalacje wody pitnej

RAUPIANO Plus

System kanalizacji
niskoszumowej

REHAU
Instal-therm


Od projektu do realizacji

Copyright 2007 by Wodoplast