Rura RAUTHERM S
i technika łączenia


Rura Rautherm S
i tuleja zaciskowa
- silny duet.


REHAU Raupiano Plus

System kanalizacji niskoszumowej

> spełnienie wymagań ochrony przed hałasem
> normy DIN 4109 (30 dB(A))
> kompatybilność z systemem kanalizacji wew. HT-PP
> wysoka odporność na niskie temperatury
> estetyczny wygląd białych rur
> średnice DN 50, 75, 110 i 125.
> połączenia rur są szczelne na ciśnienie do 0,5 bar

System RAUPANO Plus redukuje powstający w kanalizacji wewnętrznej hałas przenoszony zarówno przez powietrze, jak i przez drgania ciał stałych. Wynikiem jest ponadprzeciętne spełnienie surowych wymagań.
System spełnia wymogi normy DIN 4109 w zakresie ochrony przed hałasem (30 dB(A)) oraz wynikające z niej zaostrzone wytyczne VDI 4100 (20 dB(A)) dzięki:
- zmniejszenie drgań powietrza poprzez specjalną recepturę rur o tłumiących właściwościach
- zmniejszenie drgań ciał stałych poprzez opatentowaną technikę mocowania (obejmy mocujące RAUPIANO)
Kompatybilność z systemem HT-PP wg PN-EN 1451, połączenie z tradycyjnymi rurami HT i kanalizacji zewnętrznej nie wymaga stosowania złączek przejściowych. Doskonała odporność na nagłe zmiany temperatury (wyróżniony nagrodą Eiskristall zgodnie z normą PN-EN 1451/1411), można stosować do temp. +95oC (krótkotrwałe narażenie), odporny na odprowadzanie ścieków agresywnych i nie ulegający korozji.

                

Systemy REHAU

Ogrzewanie i chłodzenie
płaszczyznowe

REHAU
Rautitan his


Instalacje wody pitnej

RAUPIANO Plus

System kanalizacji
niskoszumowej

REHAU
Instal-therm


Od projektu do realizacji

Copyright 2007 by Wodoplast